Hotline

Tags: Nguyễn Tấn Dũng

Không còn lo ngại CMND ghi tên cha mẹ nữa

Không còn lo ngại CMND ghi tên cha mẹ nữa

  Đối với khoảng 35.000 CMND có tên cha mẹ đã được cấp, người dân có quyền xin cấp đổi lại nếu không muốn có tên cha mẹ mình trên đó.

Xem thêm