Hotline

Tags: Người giúp việc

Bài học từ việc chọn nhầm người giúp việc

Bài học từ việc chọn nhầm người giúp việc

 Qua giới thiệu của trung tâm, chị D. nhận Linh vào làm việc. Tưởng rằng con sẽ được chăm sóc chu đáo, mình sẽ đỡ tay, đỡ chân. Ai ngờ, chính Linh là nguồn cơn của mọi sự khốn đốn về sau mà vợ chồng chị D. phải chịu.

Xem thêm