Hotline

Tags: Người Dao

Khi người ‘’Dao’’ hành nghề thám tử- Phần 2

Khi người ‘’Dao’’ hành nghề thám tử- Phần 2

 rước mắt tôi hiện ra một thám tử thực thụ với những chiêu thức tinh vi, phức tạp, rồi những phương án dự phòng mang bí số hẳn hoi. Khi tôi hỏi, làm thế nào mà ông liên lạc được với cả cộng tác viên bên Lào, gã cười hềnh hệch, nói: "Bí mật nghề nghiệp, không thể tiết lộ". 

Xem thêm

Khi người ‘’Dao’’ hành nghề thám tử- Phần 1

Khi người ‘’Dao’’ hành nghề thám tử- Phần 1

Gã có một bản thành tích học tập khá xuất sắc, nếu không muốn nói là đặc biệt đối với tộc người Dao đỏ của gã. Cùng một lúc, gã học cả hai khoa: Tâm lý học và Luật học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội,

Xem thêm