Hotline

Tags: Ngoại tình với sếp

Lịch ngoại tình của vợ,

Lịch ngoại tình của vợ,

 Bất lực trước người vợ, anh tâm sự: “Bây giờ, cứ nhìn thấy hai đứa con, một đứa thì đang hỏng dần vì không có người dạy dỗ, một đứa thì lầm lũi trong ngôi nhà vắng bóng người, tôi lại thấy đau lòng. Nhiều lúc cứ nghĩ, giá mà cứ như xưa, chẳng giàu có làm gì nhiều để không “rửng mỡ” thì có khi gia đình lại yên ấm đến hết cuộc đời...”.

Xem thêm