Hotline

Tags: Ngoại quốc

Cảnh giác chiêu trò lừa đảo mới: Rửa tiền bằng hóa chất

Cảnh giác chiêu trò lừa đảo mới: Rửa tiền bằng hóa chất

 Sau khi mua hóa chất người đàn ông da đen tẩy 5 tờ tiền trước mặt bà Đ thành 5 tờ đô la thật, mỗi tờ mệnh giá 100 đô rồi đưa cho bà 4 tờ.

Xem thêm