Hotline

Tags: Ngoại hình

Phát minh thuốc ngăn chặn bệnh ''ngoại tình'' cho đàn ông

Phát minh thuốc ngăn chặn bệnh ''ngoại tình'' cho đàn ông

 Tất cả các phụ nữ được chụp ảnh thực tế đã quyết định từ trước sẽ "phản bội" các bạn chơi nam giới. Do đó, những người đàn ông đã tham gia trò chơi cùng các bạn nữ không đáng tin cậy nhưng không hề hay biết về sự gian dối này.

Xem thêm