Hotline

Tags: Nghiện Facebook

Thám tử và những pha khóc cười trên facebook

Thám tử và những pha khóc cười trên facebook

 Ông chồng thì cứ cắm đầu vào cái máy mà trực FB. Tức là làm bắt cứ thứ gì chồng cũng post lên FB để cho thiên hạ biết, nói thì điêu chứ ngay cả chuyện đi tắm cũng post

Xem thêm