Hotline

Tags: Mất chồng

Mất chồng, trắng tay vì chị em kết nghĩa

Mất chồng, trắng tay vì chị em kết nghĩa

 Cho đến ngày, cháu họ của chị Tám đi học trung cấp ở Sài Gòn, ghé về thăm dì. Chồng Tám có việc ra ngoài, cô cháu họ tình cờ mượn máy của chồng Tám lắp sim thì phát hiện trong máy có rất nhiều tấm ảnh khoả thân của chồng Tám và "bà chị kết nghĩa" giấu khá kỹ.

Xem thêm