Hotline

Tags: Mật Khẩu

Hacked tấn công máy chủ, Triều Tiên bị đánh cắp nhiều dữ liệu mật

 Hacked tấn công máy chủ, Triều Tiên bị đánh cắp nhiều dữ liệu mật

 Trong số những dữ liệu thu thập được, các hacker công bố phát hiện 6 bộ dữ liệu bí mật và quan trọng trong hòm thư có vẻ được gửi đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Do mật khẩu yếu nên những dữ liệu này nhanh chóng bị giải mã.

Xem thêm