Hotline

Tags: Ma cô

Bí ẩn cuộc giám định ADN

Bí ẩn cuộc giám định ADN

 Biết được kết quả bất thường như vậy tôi đã chủ động gọi cho báo cho chị Lệ. Chị này chẳng lấy làm ngạc nhiên, chỉ khóc rất nhiều.

Xem thêm