Hotline

Tags: Lồng đèn

Bí ẩn vật thể lạ trên biên giới Ấn-Trung

Bí ẩn vật thể lạ trên biên giới Ấn-Trung

 Điều kỳ lạ là các đơn vị biên phòng Ấn Độ liên tục gửi báo cáo về các UFO bay trên vùng trời Ấn Độ trong vài giờ rồi biến mất một cách khó hiểu. Thậm chí, quân đội Ấn Độ đã điều khiển một máy bay do thám không người lái bay theo hướng các vật thể lạ nhưng cũng không biết thêm được gì.

Xem thêm