Hotline

Tags: Lấy chồng việt kiều

Ước mơ lấy chồng Việt kiều, những lý do bây giờ mới nói

Ước mơ lấy chồng Việt kiều, những lý do bây giờ mới nói

 Không có số liệu cụ thể xem có bao nhiêu đàn ông và bao nhiêu phụ nữ từ Mỹ bảo lãnh cho hôn phu, hôn thê mình sang đoàn tụ, nhưng từ thực tế, ai cũng dễ dàng nhận thấy số đàn ông về Việt Nam cưới vợ vẫn chiếm phần đông hơn số phụ nữ về Việt Nam lấy chồng.

Xem thêm