Hotline

Tags: Lấy chồng ngoại

Ham chồng ngoại, bị lừa tiền

Ham chồng ngoại, bị lừa tiền

 Trong các ngày, 11, 12 và 13/11, bà Mai nhận được điện thoại của hai đối tượng khác, nói chuyện bằng tiếng Anh, yêu cầu bà muốn nhận được số ngoại tệ lớn, phải chuyển 110 triệu đồng Việt Nam vào tài khoản do 1 người tên Tạ Việt Anh làm chủ tài khoản. Gửi tiền xong mới biết mình bị lừa

Xem thêm