Hotline

Tags: Lars Backstrom

Tiết lộ mới về cơ chế hoạt động của facebook

Tiết lộ mới về cơ chế hoạt động của facebook

 Lars Backstrom, kỹ sư phụ trách hệ thống xếp hạng News Feed, cho biết mỗi ngày có "hàng chục nghìn" thông tin người dùng đưa lên Facebook.

Xem thêm