Hotline

Tags: Kinh nghiệm

Kinh nghiệm phòng ngừa sở khanh

Kinh nghiệm phòng ngừa sở khanh

  gái xinh đẹp xin phép mẹ đi dự dạ hội. Trước khi đi mẹ cô dặn: “Con đã lớn rồi, nên học cách phòng ngừa những tên Sở Khanh”. Những tên đó lẩn khuất trong bữa tiệc rất nhiều và là đa số đàn ông.

Xem thêm