Hotline

Tags: Kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp

Theo qui định của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, một số đối tượng không được bảo hộ với tư cách là kiểu dáng công nghiệp, ví dụ, hình dáng bên ngoài được quyết định hoàn toàn bởi chức năng của sản phẩm, hình dáng bên ngoài của các công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp,hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Xem thêm