Hotline

Tags: kẻ thứ ba

Mưu đồ cướp chồng người của kẻ thứ ba thất bại

Mưu đồ cướp chồng người của kẻ thứ ba thất bại

Anh lén lún ngủ lại chỗ cô ta mà tôi không hề hay biết. Tôi nghe như mặt đất sụp đổ dưới chân khi anh thừa nhận đó là sự thật mà không giải thích được nguyên do. Anh chỉ có gọn 1 câu "Anh không thể bỏ cô ấy vì cô ấy quá tốt với anh!".

Xem thêm

Thất bại trước kẻ thứ ba

Thất bại trước kẻ thứ ba

 Vì muốn con có một gia đình hoàn chỉnh nên chị đã chọn cách tha thứ, những tưởng anh sẽ cảm kích trước sự độ lượng, khoan dung của chị và nhìn nhận lại hành động của mình, nhưng sự thật đã mách bảo chị rằng, anh càng ngày càng vượt quá giới hạn.

Xem thêm