Hotline

Tags: Kẻ Bàng

Di sản PhongNha-Kẻ bang bị cầm cố, nhiều bất thường chưa được giải thích

 Di sản PhongNha-Kẻ bang bị cầm cố, nhiều bất thường chưa được giải thích

 Tại báo cáo này, ông Thành đã trình bày: Tháng 4/2011 ông đã giao 11 sổ đỏ này cho 2 cá nhân tại Đồng Hới để “giúp VQG tìm kiếm nguồn vốn".

Xem thêm