Hotline

Tags: Italya

Giải mã những công ty mafia ở Italya

 Giải mã những công ty mafia ở Italya

 Trên thực tế, cho dù có hoạt động phi pháp hay không, việc công ty này nằm trong tay của một tên trùm mafia cũng đủ để nó bị tịch thu. Sau khi đóng cửa Euromilk, cơ quan Italy chọn ra một người quản lý mới là Giuseppe Castellano, người có kinh nghiệm về tiếp quản các công ty gặp khó khăn hoặc phá sản.

Xem thêm