Hotline

Tags: Ích kỷ

Những lý do khi con dâu ích kỷ với nhà chồng !

Những lý do khi con dâu ích kỷ với nhà chồng !

 Hồi trước, khi chưa đi lấy chồng, dù bị dọa “lấy chồng khổ lắm” tôi vẫn nghĩ đơn giản là nếu hai bên hết lòng vì nhau, mình coi người nhà chồng như người nhà mẹ đẻ thì họ cũng sẽ thương yêu mình như con. Ấy thế mà..

Xem thêm