Hotline

Tags: Hot girl

Tuyên truyền phản động, chống phá nhà nước ''hot girl'' vào tù

Tuyên truyền phản động, chống phá nhà nước ''hot girl'' vào tù

 Từ mối quan hệ này, Nguyễn Thiện Thành đã rủ rê Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên tham gia vào cái gọi là “Tuổi trẻ yêu nước”, một tổ chức phản động chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam

Xem thêm