Hotline

Tags: Học viên

Ngoại tình, chồng tôi bị dắt mũi

 Ngoại tình, chồng tôi bị dắt mũi

 Mấy hôm sau, cô ta nhắn tin hẹn chồng tôi đến một quán cà phê. Bạn anh kể với tôi rằng chồng tôi rất bất ngờ khi quán cà phê mà cô ta hẹn là một quán dạng đèn mờ bên sông và chỉ toàn nhà nghỉ, khách sạn. Ở quán đó, cô ta đã chủ động quyến rũ chồng tôi,

Xem thêm