Hotline

Tags: Hóa duyên

Sư giả rủng rỉnh túi tiền bị thám tử vạch mặt

Sư giả rủng rỉnh túi tiền bị thám tử vạch mặt

 Nhiều ngày qua Liêm xuất hiện ở tỉnh Tiền Giang, mặc áo nhà sư đi khất thực và phát tán tờ rơi do y tự biên soạn. 

Xem thêm