Hotline

Tags: Hiếp giâm

4 Năm thám tử lần theo tung tích kẻ thủ ác sát hại 65 mạng người- Phần 1

4 Năm thám tử lần theo tung tích kẻ thủ ác sát hại 65 mạng người- Phần 1

 Với đàn ông, Hải đánh vào đầu cho đến chết. Với phụ nữ, Hải hãm hiếp rồi sát hại. Còn với trẻ em, cách thức sát hại của tên này còn dã man hơn.

Xem thêm