Hotline

Tags: Hà Nội: Dùng tiền âm phủ để mua vàng rồi cướp

Hà Nội: Dùng tiền âm phủ để mua vàng rồi cướp

Hà Nội: Dùng tiền âm phủ để mua vàng rồi cướp

 Nhét đầy tiền âm phủ vào ví, Hiểu mò đến tiệm vàng, vờ hỏi mua sợi dây chuyền trị giá gần 5 triệu đồng. Lợi dụng lúc chủ tiệm quay vào phía trong, Hiểu nhanh tay vơ lấy sợi dây chuyền, nhảy lên chiếc xe máy dựng quay đầu ra ngoài đường phóng đi.

 

Xem thêm