Hotline

Tags: Giếng nước thần

Sự thật về giếng nước không bao giờ cạn

 Sự thật về giếng nước không bao giờ cạn

Giếng thần còn gọi là giếng ông Cụt nằm trong cánh rừng thông thuộc địa phận xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Không như số bài báo trước viết rằng giếng nằm trong rừng sâu hun hút. Sự thật chỉ cần 10 phút đi bộ từ ngoài đường lớn là tới miệng giếng.

Xem thêm