Hotline

Tags: Gạch

Những chiêu trò tráo đồ tinh vi bị vạch trần

Những chiêu trò tráo đồ tinh vi bị vạch trần

 Các chủ cầm đồ sẵn sàng lách luật để cầm cố được những món đồ rẻ, nhiều món đồ trộm cướp cũng được “hợp thức hóa” từ những hợp đồng lỏng lẻo này. Và chính nhiều chủ hiệu cầm đồ đã bị các “cao thủ” lừa quả đắng.

Xem thêm