Hotline

Tags: Gà Mía

Cán bộ kiếm dịch tắc trách, gà Trung Quốc được thể vượt biên

 Cán bộ kiếm dịch tắc trách, gà Trung Quốc được thể vượt biên

 Để đánh giá được độc tính của virus H7N9 còn cần thêm nhiều nghiên cứu, xét nghiệm, nhưng cần phải cảnh báo sự biến chủng của virus cúm gia cầm đang lây lan một cách đáng ngại.

Xem thêm