Hotline

Tags: Fansipan

Leo núi Fansipan mất tích, thám tử mở cuộc tìm kiếm

Leo núi  Fansipan mất tích, thám tử mở cuộc tìm kiếm

Lúc rời đoàn Ánh chỉ mang theo một túi bánh nhỏ, còn điện thoại và đồ ăn sẵn chuẩn bị trước thì Ánh để trong túi đồ thuê người gánh hộ khi leo núi.

Xem thêm