Hotline

Tags: Đồng nghiệp

Lật tẩy âm mưu cướp chồng chị của cô em dâu hờ

Lật tẩy  âm mưu cướp chồng chị của cô em dâu hờ

 Khi có người cho biết chồng ngoại tình và thấy các dấu hiệu bỏ bê gia đình nơi chồng, cô "em dâu" chính là người đầu tiên Kim Minh tìm đến để tâm sự, tỉ tê, và cũng chính cô ta là người chia sẻ, khuyên nhủ Minh, mà lời khuyên nhiều nhất là nên ly dị với người chồng trăng hoa, đồng thời hứa sẽ giúp cô bằng cách đến "nói chuyện với ông anh".

Xem thêm