Hotline

Tags: Đọc báo thuê

Thám tử “tin”

Thám tử “tin”

 Mới xuất hiện trong vài năm gần đây, dịch vụ “news-monitoring” (gọi nôm na là “đọc báo thuê”) trở nên hữu ích giúp các công ty tìm thông tin cần thiết giữa “núi” thông tin trên báo chí hiện nay.

Xem thêm