Hotline

Tags: Dịch vụ thám tử tìm người thất lac

Hành trình tìm con

 Hành trình tìm con

Không bỏ cuộc, ông tìm đến cảnh sát địa phương và tìm được tin tức của gia đình “có nuôi cậu bé người Việt Nam”. Lúc này, visa của ông chỉ còn một ngày là hết hạn.

Xem thêm