Hotline

Tags: Đất nông nghiệp

Thám tử vào cuộc, lật tẩy trò lừa đảo sổ đỏ đất nông nghiệp

 Thám tử vào cuộc, lật tẩy trò lừa đảo sổ đỏ đất nông nghiệp

 Thủ đoạn của các đối tượng, là lợi dụng các chính sách của Nhà nước như: Chương trình bảo vệ và phát triển rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng; hoặc đặt ra một số dự án như tên là “Hành lang xanh”, “Phủ xanh đất trống đồi núi trọc”, “Rà phá bom mìn”... Các đối tượng hứa hẹn với người dân về khoản tiền có giá trị lớn, thủ tục đơn giản...

Xem thêm