Hotline

Tags: Đầm Trấu

Pê-đê giăng bẫy tình nhầm ngay thám tử tư

Pê-đê giăng bẫy tình nhầm ngay thám tử tư

 Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, sau khi Thuận quan hệ với anh P. xong, Thuận nhận được điện thoại của đồng bọn, liền chạy ra mở cửa phòng, để các đối tượng lao vào đấm đá anh P., cướp dây chuyền vàng, điện thoại iphone 4

Xem thêm