Hotline

Tags: CoppyPhone

Giới thiệu phần mềm cho những bà vợ muốn... quản lý chồng

Giới thiệu phần mềm  cho những bà vợ muốn... quản lý chồng

 Hệ thống keylogger của phần mềm thám tử này  sẽ ghi lại tất cả thao tác sử dụng trên bàn phím, lưu lại một bản tin nhắn ngay cả khi chủ máy đã xóa đi. Chưa hết, cuộc gọi của máy sẽ bị lưu lại cùng thời gian, lưu lượng, tên tuổi theo đúng hiển thị trong danh bạ. Với chức năng định vị điện thoại bằng GPS hay Cell ID Location.


Xem thêm