Hotline

Tags: Công nghệ rửa tiền

Khám phá bí ẩn công nghệ rửa tiền đen thành USD

Khám phá bí ẩn công nghệ rửa tiền đen thành USD

 Kiểu “lừa đảo tiền đen” này lần đầu được ghi nhận vào năm 2001 tại Mỹ, và được gọi là “Black money scam”. Nhiều người tin rằng hoạt động này dựa trên những vụ lừa đảo “thuỷ ngân đỏ” có từ rất lâu đời tại các nước Tây Phi. 

Xem thêm