Hotline

Tags: Công đức

Lật mặt sư giả công đức ở Suối Tiên- Phần 2

Lật mặt sư giả công đức ở Suối Tiên- Phần 2

 “Ranh giới thật, giả được phân chia trên cầu vượt bộ hành, phía bên quận 9 là nơi sư giả với người giả bệnh “làm việc”, tập trung đông nhất là thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ. Còn bên cầu quận Thủ Đức là nơi “đóng quân” của nhiều đứa trẻ bị khờ khờ và ông lão bị cụt tay”, cô Năm cho biết.

Xem thêm

Lật mặt sư giả đi công đức ở Suối Tiên- Phần 1

Lật mặt sư giả đi công đức ở Suối Tiên- Phần 1

 Tìm hiểu thì được biết lộ trình của “nhà sư” này: từ thứ hai đến thứ sáu, khoảng 4 - 5h chiều là “sư” tới đây “hành nghề”; thứ bảy, chủ nhật, hay ngày lễ thì "trụ trì" cả ngày vì thời gian này có nhiều người tới đây vui chơi.

Xem thêm