Hotline

Tags: Công anh

Cảnh giác thủ đoạn bẫy tình, lừa đảo trên mạng mới

Cảnh giác thủ đoạn  bẫy tình, lừa đảo trên mạng mới

Truyền giả danh là công an, lên mạng chat làm quen với nhiều cô gái và tự giới thiệu đang làm ở một tổng cục quan trọng của Bộ Công an. Để người bị hại tin tưởng, Truyền bố trí tại phòng trọ của mình như một phòng làm việc của cơ quan công an và bố trí webcam để tung hình ảnh đó lên mạng nhằm lừa bịp các cô gái nhẹ dạ.

Xem thêm