Hotline

Tags: Chán cơm thèm phở

''Chán cơm thèm phở'' - án mạng từ câu nói đùa

''Chán cơm thèm phở'' - án mạng từ câu nói đùa

 Anh M. có lên tiếng trêu chọc ba người này bằng câu nói: "Chán cơm thèm phở".  Sau đó hai bên cãi nhau rồi đánh nhau"

Xem thêm