Hotline

Tags: Chăm sóc

Kinh nghiệm nuôi dạy con cái, từng bước tiến đến thành công

 Kinh nghiệm nuôi dạy con cái, từng bước tiến đến thành công

Khi lớn lên, trẻ phải chiu trách nhiệm với hành vi, đồ đạc và thân thể của chúng. Cần phải để cho trẻ tự đút ăn, tự đánh răng, tự dọn dẹp đồ chơi và phòng ngủ của chúng. Việc này giúp trẻ có cảm giác tự hào về bản thân và đồ đạc riêng của mình. Nhưng nên giao cho trẻ những nhiệm vụ vừa sức và dễ hoàn thành.

Xem thêm