Hotline

Tags: Cha và con nuôi

Bùng nổ mại dâm dưới mác ''cha & con nuôi'' Thám tử nói gì?

Bùng nổ mại dâm dưới mác ''cha & con nuôi'' Thám tử nói gì?

 Gần đây, trào lưu mới này bắt đầu rộ lên trên các mặt báo Singapore, khi ông Dexter Koh, con trai của nghệ sĩ piano nổi tiếng Danny Koh, tuyên bố nhận 15 phụ nữ làm con gái nuôi thông qua trang hẹn hò Seekingarrange...com.

Xem thêm