Hotline

Tags: Bộ xây dựng

Thanh tra xây dựng có đang hoạt động đúng chức năng?

Thanh tra xây dựng có đang hoạt động đúng chức năng?

 Hoạt động của thanh tra xây dựng gồm: thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quy hoạch, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; quản lý, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật; phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở, kinh doanh bất động sản...

Xem thêm