Hotline

Tags: Bộ giao thông

15-04 Bắt đầu xử phạt xe không chính chủ

15-04 Bắt đầu xử phạt xe không chính chủ

  Theo một luật gia tại Hà Nội, có thể hiểu rằng, chỉ những trường hợp mua bán xe mà viết giấy tờ mua bán mới có thể xử phạt. Còn những người mua bán xe nhưng không viết giấy tờ gì cả thì cơ quan chức năng sẽ không có căn cứ xử phạt.

Xem thêm