Hotline

Tags: Bể Bơi

Xâm nhập nơi đào tạo phi hành gia của Na Sa

Xâm nhập nơi đào tạo phi hành gia của Na Sa

 Tuy là tập luyện nhưng các phi hành gia phải thực hiện chính xác mọi thao tác, không chỉ giúp đánh giá khả năng làm việc của họ mà còn giúp tìm ra những thiếu sót cần khắc phục

Xem thêm