Hotline

Tags: Bạo hành

Vì bố mẹ giầu nên con hư

Vì bố mẹ giầu nên con hư

 Thực tế cho thấy, nhiều học sinh nghiện game được cha mẹ phát hiện sớm và gửi đến trường phổ thông nội trú của Viện dưới sự quản lý chặt chẽ và thời khóa biểu học tập khoa học khiến học sinh chóng hòa nhập trong mọi sinh hoạt và bỏ được game, học tập ngày càng tiến bộ.

Xem thêm

Nguy cơ trẻ vị thành niên bị bạo hành...qua mạng Internet

Nguy cơ trẻ vị thành niên bị bạo hành...qua mạng Internet

 Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới gần 96% học sinh nam và gần 97% học sinh nữ sử dụng mạng Internet tại nhà.  Một nửa số học sinh trên được hỏi cho biết sử dụng mạng Internet từ 2 đến 6 ngày trong một tuần. Điều đáng lưu ý là có tới 71% số học sinh có dùng mạng từ 2-5 giờ/ngày. Mục đích sử dụng mạng của các em chủ yếu là nghe và tải nhạc (98%), tán gẫu (94%), chơi game (87%), thư điện tử (59%), nhắn tin (39%).

 
Xem thêm