Hotline

Tags: Bánh mỳ

Sự thật hồn ma ‘’quậy’’ trong tiệm bánh mỳ

 Sự thật hồn ma ‘’quậy’’ trong tiệm bánh mỳ

 Mọi chuyện bắt đầu xảy ra sau khi nhân viên ở đây nhận ra các khay đựng bánh vốn để gọn gàng trên giá đột nhiên bay hết xuống đất.

Xem thêm