Hotline

Tags: Bạn thân

Vợ ngoại tình và hậu quả vì phút xao lòng

Vợ ngoại tình và hậu quả vì phút xao lòng

 Vẫn biết tình cảm là điều khó nói nhưng đừng gây tội rồi mà đổ lỗi cho con tim, tất cả sẽ yên bình nếu như họ biết suy nghĩ, biết cái ngưỡng để dừng lại mà sống ở đời cho phải đạo làm người". 

Xem thêm