Hotline

Tags: AIDS

Khám phá thế gới trai bao ở Trung Quốc

Khám phá thế gới trai bao ở Trung Quốc

 Hầu hết các trai bao quảng cáo và kiếm khách nhờ Internet. Một số còn lại làm việc trong các câu lạc bộ, nhà hàng hoặc khách sạn và chỉ được nhận một nửa số tiền cho một lần đi khách. Một số trai bao là sinh viên đại học hoặc công nhân, chỉ làm việc bán thời gian.


Xem thêm