thám tử, thám tử tư, thám tử tư thành đạt

Tags: Nhà khoa học

Bí mật những cánh tay ma

Bí mật những cánh tay ma

 Hội chứng “ma chi” được mô tả lần đầu tiên vào năm 1552 bởi bác sĩ phẫu thuật người Pháp - Ambroise Paré.

Xem thêm