thám tử, thám tử tư, thám tử tư thành đạt

Tags: Ma nữ

Băng nhóm ''Ma nữ'' xa lưới pháp luật nhờ thám tử cung cấp thông tin

Băng nhóm ''Ma nữ'' xa lưới pháp luật nhờ thám tử cung cấp thông tin

 Ngày 8.6, Ấm nhắn tin cho D. nói có người thuê Ấm chém D., nếu muốn yên ổn phải chung 50% số tiền người đã thuê chém.

Xem thêm